Pred najemom

Kaj moram narediti pred najemom stanovanja?


Pred podpisom najemne pogodbe je treba preveriti kakovost stanovanja in dokumentirati njegovo stanje. Preveriti je treba, ali je stanovanje primerno za bivanje in ali ustreza potrebam najemnika. Stanje stanovanja je treba tudi dokumentirati z zapisnikom in slikami, ki lahko služijo kot dokazno gradivo v primeru spora z najemodajalcem.

Najemnik naj pred najemom preveri naslednje:

 • kakovost stavbe (izgled fasade, strehe, notranjega stopnišča …),
 • kakovost sten v stanovanju (razpoke, krušenje ometa, vlaga …),
 • prisotnost plesni ali njenih znakov (kondenz na oknih, vonj po vlagi, vlažni madeži na stenah in stropu …),
 • ustreznost oken (ali tesnijo, se lahko zapirajo in odpirajo),
 • ustreznost električne napeljave (preizkusiti delovanje stikal in vtičnic; varna električna napeljava; vtičnice in stikala ne visijo s sten; dotrajanost napeljave; urejena električna omarica …),
 • ustreznost vodovodne napeljave (delujoče pipe s toplo in hladno vodo; delujoče stranišče; cevi ne točijo; delujoč bojler),
 • ustreznost ogrevanja (delujoče ogrevanje, način ogrevanja …),
 • delovanje plinskih naprav (primernost in varnost; da so bile pregledane s strani ustreznih služb – dimnikar in reden servis ...),
 • odsotnost škodljivcev (luknje v stenah, iztrebki na tleh, prisotnost v vzmetnicah, preprogah …),
 • potresno varnost stavbe (posebej pomembno za osrednjo in severozahodno Slovenijo; največji problem so visoke stavbe zgrajene med 1950 in 1970),
 • požarno varnost,
 • svetlost stanovanja,
 • hrup, smrad in onesnaženost okolice,
 • opremo (hladilnik, štedilnik, druga oprema …).Najemnik naj fotografira ter dokumentira stanje opreme in stanovanja. S tem se zavaruje v primeru terjanja odškodnine s strani lastnika za škodo, ki je ni povzročil. Fotografije naj hrani celoten čas najema.Pred začetkom najema naj se najemnik pozanima tudi o naslednjem:

 • ali je oddajalec dejanski lastnik stanovanja (to lahko najemnik preveri tudi sam, in sicer z vpogledom v spletno zemljiško knjigo),
 • kakšna je poraba (lastnik naj pokaže položnice in energetsko izkaznico),
 • kje se zapira plin, voda in odklopi elektrika (za primere nevšečnosti),
 • ali je na stanovanje vpisana hipoteka,
 • ali je stanovanje zavarovano.


V primeru najema prek agencije mora primopredajni zapisnik ter popis opreme in stanovanja opraviti agent in ga dati v podpis tako lastniku kot najemniku. Ravno tako je agent dolžan priskrbeti vse s stanovanjem povezane pomembne informacije. Najemnik naj pred podpisom natančno preveri primopredajni zapisnik, kljub temu pa sam fotografira stanje stanovanja in opreme ter fotografije hrani do konca najema.


Nazaj na seznam vseh odgovorov