Pred najemom

Ali lahko agent zahteva plačilo provizije za posredovanje?


Agencija lahko najemniku zaračuna stroške posredovanja samo takrat, ko je to eksplicitno navedeno v oglasu, in sicer z zapisom, da je to pogoj najema s strani lastnika. Če to v oglasu ni navedeno ali če piše, da je to pogoj agencije, potem mora stroške posredovanja plačati najemodajalec. V primeru, da v oglasu ni navedeno, da je plačilo provizije pogoj najema, lahko lastnik še vedno zahteva plačilo posredovanja ob podpisu pogodbe, a ga lahko najemnik opomni, da tega pogoja ni bilo navedenega v oglasu in da je bil oglas posledično zavajajoč. Če takšen oglas objavi agencija, lahko odgovarja za prekršek zaradi zavajajočega oglaševanja.

Zato je pomembno, da si najemnik pred ogledom stanovanja shrani oglas (slika), nepremičninski agent pa sam nikoli ne sme zahtevati plačila posredovanja. Poleg tega lahko agent izstavi račun zgolj za opravljeno delo, pri čemer vzpostavitev povezave med lastnikom in najemnikom ni dovolj, ampak mora sodelovati pri sestavi pogodbe, predaji stanovanja in opravljanju prepisov naročnin.

Ravno tako je z zakonom omejena višina cene posredovanja, ki lahko znaša največ 4 % pogodbene vrednosti (mesečna najemnina pomnožena z meseci najema), vendar ne sme presegati zneska ene najemnine. Na ta znesek se potem plača še 22-% davek. Če najemnik naleti na oglas, v katerem agencija terja višji znesek, ali pa pri najemu stanovanja račun za posredovanje izda najemniku, čeprav to ni bilo navedeno v oglasu, lahko nepremičninskega agenta prijavi tržni inšpekciji.


Zakonska podlaga

  1. 5. člen Zakona o nepremičninskem posredovanju (najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje)
  2. 15. člen Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (prekrški)


Nazaj na seznam vseh odgovorov