Med najemom

Ali mi lastnik lahko prepove prijavo začasnega ali stalnega prebivališča?


Ne. Najemnikova zakonska dolžnost je, da v kraju prebivanja prijavi začasno ali stalno prebivališče, zato mu je lastnik ne more odreči. Še več, zakon o prijavi prebivališča v 7. in 13. členu izrecno prepoveduje, da bi najemodajalec omejeval prijavo prebivališča najemniku.

Najemnik lahko prijavi začasno ali stalno prebivališče na lokalni upravni enoti oziroma na spletu, če ima urejen digitalni podpis. Za uspešno izvedbo prijave rabi najemnik dokazilo o pravici do bivanja na posameznem naslovu, ki ga izkazuje najemna pogodba ALI podpisana izjava lastnika stanovanja, da najemniku dovoli bivanje (ta se predloži v primeru, da med lastnikom in najemnikom ni sklenjena najemna pogodba).Zakonska podlaga

  1. 7. člen Zakona o prijavi prebivališča (zakon o prijavi prebivališča)
  2. 13. člen Zakona o prijavi prebivališča (prijava)


Nazaj na seznam vseh odgovorov