Med najemom

Ali lahko lastnik prepove, da se v stanovanje priseli moj partner, prijatelj ali otrok?


Samo v primeru, ko ne gre za osebo, ki jo mora najemnik preživljati z zakonom, ali ko bi število oseb v stanovanju presegalo površinske normative, določene z zakonom. Za vsako osebo, ki v stanovanju biva več kot 60 dni v obdobju 3 mesecev, mora najemnik pridobiti soglasje lastnika. Na podlagi tega soglasja mora biti sklenjen aneks k najemni pogodbi, ki pa ne sme vplivati na druga določila pogodbe (npr. višina najemnine, dolžina najema …). Lastnik tega soglasja ne sme odreči, kadar gre za osebo, ki jo je najemnik po zakonu dolžan preživljati (otrok, oskrbovanec …), in sicer ne glede na primerno velikost stanovanja. Ravno tako lastnik ne sme odreči soglasja za bivanje dodatne osebe, če je stanovanje primerne velikosti glede na število oseb.
Zakonska podlaga

  1. 94. člen Stanovanjskega zakona (obveznosti najemnika stanovanja)
  2. 91. člen Stanovanjskega zakona (bistvene sestavine najemne pogodbe)
  3. 14. člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (SZ-1_PDNSN-NPB5) (površinski normativi)
  • 1-člansko: do 20 m²
  • 2-člansko: nad 30 m²
  • 3-člansko: nad 45 m²
  • 4-člansko: nad 55 m²
  • 5-člansko: nad 65 m²
  • 6-člansko: nad 75 m²

Za vsakega nadaljnjega člana se površina poveča za 6 m².


Nazaj na seznam vseh odgovorov

Ti je rešitev pomagala? Pokaži nam.