Ob odselitvi

Lastnik mi ne želi podaljšati najemne pogodbe. Kaj lahko naredim?


Lastnik ni primoran podaljšati najemne pogodbe, zato mora najemnik ob poteku pogodbe zapustiti stanovanje in poiskati novo. Zato je pomembno, da se najemnik pri lastniku pravočasno pozanima o njegovi nameri po podaljšanju pogodbe in pogojih podaljšanja. Najemnik naj pridobi informacije o podaljšanju v času, ki mu še omogoča mirno iskanje novega stanovanja v primeru nepodaljšanja pogodbe.

Slovenska zakonodaja ne določa minimalne dolžine pogodbe, zato je najemnik prepogosto prepuščen dobri volji lastnika. Tako niso redke situacije, ko lastnik oddaja stanovanje več let ali celo stalno, a vseeno sklepa kratkoročne pogodbe v dolžini enega leta ter s tem najemnika potiska v negotovost. Mnoge države zato določajo minimalno dolžino najemne pogodbe ali celo določajo, da se mora ta sklepati za nedoločen čas.


Zakonska podlaga

  1. 95. člen Stanovanjskega zakona (podaljšanje najema za določen čas)

Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen čas, mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od lastnika odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi, sicer mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku, razen če najemna pogodba ne določa drugače.


Nazaj na seznam vseh odgovorov