Ob odselitvi

Ali lahko lastnik zadrži varščino?


Lastnik je dolžan vrniti varščino, če najemnik po zaključenem najemu do lastnika nima neporavnanih obveznosti ter vrne stanovanje v stanju, kot ga je prevzel. Pri tem pa se upošteva normalna raba in vlaganja, ki so nastala v soglasju z lastnikom. Kot normalna raba šteje običajna raba stvari, ki s seboj prinese obrabo in staranje opreme ter stanovanjskih površin. Če je najemnik odgovoren za nastalo škodo na stanovanju in je ni popravil, potem ima lastnik pravico zadržati varščino, ki je bila vplačana ravno s tem namenom.

Ravno zaradi dokazovanja odgovornosti za nastalo škodo je ob podpisu najemne pogodbe treba fotografirati stanje stanovanja in opreme ter spisati primopredajni zapisnik, ki najemniku služi kot dokaz, da sam ni povzročil škode. Poleg tega je treba ob plačilu varščine pridobiti potrdilo o plačilu varščine s strani lastnika, ki služi kot dokaz, da je varščino prejel.

Če najemnik nima teh dokazil, naj poskuša v postopku dokazovanja odgovornosti za stanje stanovanja in opreme ter plačila varščine pridobiti druge oblike dokazov. Za stanje stanovanja so to lahko fotografije iz oglasa, fotografije ob vselitvi, komunikacija z lastnikom in podobno. Za plačilo varščine pa je to lahko komunikacija z lastnikom, nakazila s transakcijskega računa in podobno.

V primeru, da lastnik ne vrne varščine, naj najemnik lastnika PISNO opomni na vračilo varščine. Če je ta ne želi vrniti in se z najemnikom ne strinja z delitvijo odgovornosti za stanje stanovanja (npr. stanje je nastalo pred najemom ali pa z običajno rabo), potem lahko vračilo varščine terja prek sodišča. V tem primeru naj se najemnik obrne na pravno pomoč.

Ob odhodu iz stanovanja je najemnik upravičen tudi do povračila potencialnih materialnih vlaganj v stanovanje. Če je najemnik financiral popravila v skladu z dogovorom z lastnikom, mu je ta ob odhodu iz stanovanja dolžan povrniti stroške vlaganj.


Zakonska podlaga

  1. 113. člen Stanovanjskega zakona (izročitev stanovanja lastniku)
  2. 604. člen Obligacijskega zakonika (vrnitev v zakup vzete stvari)


Nazaj na seznam vseh odgovorov

Ti je rešitev pomagala? Pokaži nam.