Med najemom

Ali lahko najemodajalec kadar koli dvigne najemnino?


Če v pogodbi ni drugače določeno, se lahko najemnina spreminja šele po poteku najemne pogodbe, in sicer z njenim podaljšanjem ali sklenitvijo nove. Ker država ne omejuje rasti najemnin, se lahko ob podaljšanju obstoječe ali sklenitvi nove pogodbe najemnina dvigne za poljubno vsoto. Tako lahko lastniki ob vsakem podpisu nove pogodbe terjajo višje in višje mesečne zneske, saj jih država pri dvigovanju najemnine ne omejuje. V času trajanja najemnega razmerja pa se višina najemnine, če to ni drugače definirano v pogodbi, ne sme samovoljno spreminjati s strani lastnika.

Stanovanjski zakon tudi prepoveduje zaračunavanje oderuške najemnine, torej takšne, ki za več kot 50 % presega povprečno tržno najemnino za podobno stanovanje na podobni lokaciji. Za preverjanje višine najemnine je pristojen občinski organ, pristojen za stanovanja.Zakonska podlaga

  1. 119. člen Stanovanjskega zakona (oderuška najemnina)
  2. 120. člen Stanovanjskega zakona (preveritev višine najemnine)


Nazaj na seznam vseh odgovorov