Med najemom

Ali lahko lastnik brez najave in pogosto vstopa v stanovanje?


Ne. Če v pogodbi ni drugače navedeno, mora najemnik lastniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku omogočiti vstop v stanovanje največ dvakrat letno, a le za preveritev primerne uporabe stanovanja. Lastnik se mora predhodno najaviti in pridobiti dovoljenje za vstop v stanovanje. V primeru, da se lastnik ni najavil, ga najemnik ni dolžan spustiti v stanovanje. Če je lastnik že dvakrat v posameznem letu opravil pregled stanovanja, mu najemnik ni več dolžan dovoliti vstopa v stanovanje. Ravno tako lastnik najemniku ne sme prekiniti najemne pogodbe, če mu ta ne dovoli vstopa več kot dvakrat letno.

Izjema je opravljanje del za izboljšanje predmeta najema (napeljava oziroma rekonstrukcija centralnega ogrevanja, električnega in vodovodnega omrežja, satelitske antene, kabelskega in telefonskega priključka, varnostnih naprav, vgraditev ali zamenjava opreme in tako dalje), za katera mora najemnik dopustiti vstop izvajalcem del, a tudi tokrat le po predhodni najavi.

V skladu z zakonodajo ima v času trajanja najemne pogodbe najemnik stanovanje v posesti in s tem pravico do njegove rabe. V primeru nedovoljenih vstopov v stanovanje, nenajavljenih obiskov z zahtevo po vstopu ali zahtev po vstopu več kot dvakrat letno naj najemnik pisno (šteje tudi elektronsko sporočilo) opomni lastnika na svoje zakonske pravice. Če lastnik ne upošteva pravic najemnika in nadaljuje s kršenjem posesti, se lahko najemnik obrne na pravno pomoč ter sproži tožbo za motenje posesti.Zakonska podlaga

  1. 94. člen Stanovanjskega zakona (obveznosti najemnika stanovanja)
  2. 100. člen Stanovanjskega zakona (pravice najemnika stanovanja)
  3. III. del POSEST, od 24. do 36. člena, Stvarnopravni zakon


Nazaj na seznam vseh odgovorov